Финансирано от Европейски съюзЛИНСОН МОТО“ ЕООД е краен получател по Договор за безвъзмездно финансиране BG-RRP-3.005-6689-С01 за изпълнение на инвестиции с предмет „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия, финансиран по Компонент „Интелигентна индустрия“ на Програма за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

Цел на проекта: Внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на предприятието.

 

Основни дейности: ИКТ услуги /решения за въвеждане на Система за управление на ресурсите /ERP система/ и система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система).

 

Общата стойност на проекта е 20 000 лева., от които цялата сума от 20 000 лева е безвъзмездно финансиране.

 

Очаквани резултати: Оптимизиране на системите за управление, подобряване на пазарното присъствие на предприятието и развитие на потенциала му за устойчивост и растеж.

Начало на проекта: 24.07.2023 г.

 

Край на проекта:     24.07.2024 г.