30 ДНИ право на връщане ИЛИ ЗАМЯНА

30 ДНИ право на
връщане ИЛИ ЗАМЯНА

Х
30 ДНИ право на
връщане ИЛИ ЗАМЯНА
30 ДНИ право на връщане ИЛИ ЗАМЯНА

В еуфорията при закупуването на новата мото екипировка не сте забелязали, че каската ви стяга или наколенките ви убиват.
Не се притеснявайте, ние от Линсон мото ви предоставяме 30 дневен срок за връщане или замяна на всеки закупен от нас продукт.
Единственото ни изискване е, закупените стоки да не са използвани и да не сваляте етикетите или стикерите.

Безплатна доставка над 149.00лв

Безплатна
доставка над

Х
Безплатна
доставка над
Безплатна доставка над 149.00лв

Купете мото продукти от нашия онлайн магазин на стойност над 149.00 лева и се възползвайте от БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА.

Покупки на изплащане

Покупки на
изплащане

Х
Покупки на
изплащане
Покупки на изплащане

Защо да чакате да смените старата си мотоекипировка или да поглезите мотора с нови аксесоари. Сега може да стане бързо и лесно, само трябва да отделите 5 мин.
Добавяте желаните от вас продукти в количката натискате бутона 'КУПИ НА КРЕДИТ'. След което, служител на кредитната фирма ще се свърже с Вас.
Вторият вариан за покупка на кредит е, да ни посетите на място. Работим в партньорство с БНП Париба и Уникредит Булбанк.

Изпращане до 24 часа стоки налични в наш магазин

Изпращане до
24 часа

Х
Изпращане до 24 часа стоки налични в наш магазин
изпращане до 24 часа <span>стоки налични в наш магазин</span>

Бърза доставка на всички налични продукти. Изпращаме до 24 часа с опция за преглед и тест преди да платите.
Ако сте си поръчали повече от един продукт, имате възможност да изберете само част от пратката.

Стандартите на сигурност при мото екипировката

OT LINSON MOTO

Не се съмняваме, че като запалени мотористи сте напълно наясноколко важна е мото екипировката за безопасността ви на пътя.Предполагаме също така, че искате, когато купувате каска и мото облекло, те наистина да могат да ви осигурят тази защита.

Стандартите на сигурност при мото екипировката

Но как да сте напълно сигурни, че екипировката, която ви предлагат в магазинаотговаря на стандартите на сигурностпри мото екипировката? За да улесним избора ви, ще ви запознаем с наложилите сев Европа и света Директиви и Стандартиза безопасност на личните предпазни средства за мотоциклетисти.

Стандарти за мотоциклетникаски

Към момента по света са в силамножество стандарти за качеството и безопасността на мотоциклетните каски. Някой от тези стандарти са национални, други международни, а трети - независими.От всички тези стандарти обаче, световно признатите са няколко: DOT, ECE 22.05, SNELL и SHARP.

Стандарт DOT

DOT е американски стандарт (FMVSS 281), който е приет от Министерството на транспорта на САЩпрез 1972 г. От тогава до днесНационалния орган за управление на безопасността на пътищата на САЩ - NHTSA изисква всички каски,предназначени за използване по пътищата да имат сертификат по стандарт DOT. Стандарт DOT се счита за основен и при него се провеждат няколко теста за безопасност на каската като:

     тест на затихване на удара

     основно абсорбиране на енергията

     устойчивост на проникване

      ефективност на системата назадържане и т. н.

Особеното при DOT е, чепроизводителите на мотоциклетни каски самиизвършват тестовете за безопасност иопределят тяхното качество всъответствие със Стандарта наМинистерството на транспорта. С други думи, производителите не са длъжни даинформират Министерството и се получава така, че DOT сертифицирането сеосновава изцяло на принципа на „доверие”.

Въпреки това, стандарт DOT е многоважен, тъй като той определя необходимото минималнониво на защита, на което трябва да отговаряедна мотоциклетна каска. И тъкмо този стандарт е спасил живота на немалкомотоциклетисти.

Стандартите на сигурност при мото екипировката

Добре е да знаете!

Всяка мотоциклетна каска, която е сертифицирана по DOT трябва да има специфично етикетиране. От вътрешнатастрана на каската трябва да има етикет, на който е посочен производителя накаската и сертификата по стандарт DOT (FMVSS281).

Стандарт ECE 22.05

ЕСЕ означава „Икономическа комисия на Европа”. Тази комисия по безопасност есъздадена съгласно споразумение на ООНпрез 1958 г. Частта 22.05 се отнасядо специфичен регламент, в който са описани стандартите за тестване. Стандарт ECE извършва тестове за безопасностподобни на тестовете извършвани от DOT като:

     изпитване на абсорбцията на въздействието

     тест на системата на задържане

     тест на системата на катарамата на брадичката

      тест за затихване на удара и т. н.

Освен тези основни тестове, при ECE22.05 се извършват и допълнителнитестове като:

     тест за устойчивост на черупката на каската

     тест за оценяване твърдостта на шлема

      производителност на козирката накаската (ако тя е едно цяло с шлема)и други.

За разлика от стандарт DOT, прикойто не е задължително каските да бъдат тествани от друг освен отпроизводителя, Стандарт ECE изисква вземане на проби от различни произволни партиди и изследването им в независима лаборатория. Освен това ECE посочва за кой тип и конфигурациякаска се отнася одобрението, като затова се използват специални кодове като: J(Open Face), Р (Full Face), NP (модуларна каска).

Върху етикета тези съкращенияизглеждат ето така:

     ECE 22.05 J

     ECE 22.05 P

      ECE 22.05 NP

Ако трябва да сравним DOT и ЕСЕ,можем да кажем, че Стандарт ECE 22.05 отразява в по-голяма степен реалнитеусловия за използването намотоциклетните шлемове и гарантирапо-голяма степен на защита и безопасност.

Добре е знаете!

Една сертифицирана по ECE каскатрябва да има от вътрешната страна етикет,на който се вижда кръгче, в което епоставена буквата „Е” и номер следнея. Номерът след „Е” показва в коя странае сертифицирана каската. (Ако каскатае сертифицирана в България, номерът е „Е 34”).

SNELL

Snell Memorial Foundation M2010 е частна организация с нестопанскацел, създадена през 1957 г., коятоработи за подобряването безопасността намотоциклетните каски. Snell е известна с много по-строгите си и пълните тестове на каските, което на практикаозначава, че ако каската, тествана от фондацията премине тестовете, то тя има най-висок стандарт за безопасност.

Тъй като е частна фондация, SNELL работи отделно от правителството на САЩ и целта ѝ е да подпомага производителите намотоциклетни шлемове, като им предлага тестване на техни прототипи.

След като производителите приключат разработката на новите си модели каски,желаещите да получат сертификат SNELL, подават към фондацията прототипите си иако те минат успешно тестовете на SNELL получаватсертификат. Сертифицирането по стандарт SNELL е доброволно и не се изисква от федералниили международни закони и този сертификат не се изисква за използване накаските по обществени пътища.

Една от основните разлики между сертификат SNELL и останалите стандарти еизключително високото ниво на контролпри провеждането на тестовете. Освен това, след приключване на основнитетестове за безопасност, от фондацията извършват и „разбивка на каската”, изследвайки вътрешния слой EPS за слабости и наличие на повреди.

Добре е да знаете!

Етикетирането по SNELL включвабуквени кодове, които показват типа на приложение, за което са сертифицираникаските:

     М - мотоциклет

     SA - специално приложение

     K - картинг

      CMS - стандарт за детски автомобилии т. н.

SHARP

SHARP е най-новият стандарт за безопасност на каските, който е създаден от британскаорганизация с нестопанска цел. За разлика от останалите стандарти за сигурностпри мото екипировката, SHARP тествакаските според своята система и ги класифицира като им дава оценки от 1 до 5 (5 е най-високата оценка).

Важно е обаче да се знае, че SHARPтестват единствено каските, които са преминали тестовете на ЕСЕ и имат сертификат 22.05. Целта на тестовете наSHARP не е да определят дали мотоциклетните каски са напълно безопасни, а дапредоставят на потребителите допълнителна информация, като посочат силните и слабите страни напредлаганите модели, сертифицирани по ЕСЕ 22.05.

Добре е да знаете!

Ще познаете сертифицираната по SHARPкаска по етикета. На него освен звездите, които дава SHARP за нивото муна безопасност има рисувани глави наманекени, върху които с различни цветове са показани зоните на изпитване, ацветовете са определени според резултата, който се е получил при тестовете: от лош до много добър.

Стандарти за сигурност примото екипировката

В Европейската директива за личните предпазни средства (ЛПС) от 1989 г. се изисква всяко лично мото облекло, което се продава даможе да осигурява защита от нараняване, която защитата трябва да отговаря на съответния европейски стандарт.

Личните предпазни средства седефинират като „уникални продукти,доколкото потребителят, който ги закупува си купува защита”. За да осигуряванаистина добра защита, мото екипировката трябва да бъде тествана и независимосертифицирана. Едва след като премине успешно всички тестове производителятима право да я етикетира с етикет СЕ(Conformité Européene или EuropeanConformity), което означава, че артикулът отговаря на съответния Европейски или ЕСЕ стандарт.

Стандартите на сигурност при мото екипировката

Всеки един елемент от мотоекипировката (ботуши, яке, ръкавици,брони, налакътници, защитни очила, панталони, мото екипи и т. н, и т. н.)трябва да имат прикрепен постояненетикет СЕ с номера на стандарта.

За да стане малко по-ясно, ето някойот основните стандарти за безопасностпри мото екипировката:

      EN 1363 4:2002 - Защитни обувки за професионалнимотоциклетисти

     EN 13594:2002 - Защитни мото ръкавици запрофесионални мотоциклетисти

     EN 1621 - 1:1998 - Защитно мото облекло срещумеханично въздействие. Изискване и методи на изпитване на протектори на удар.

      EN 1621 - 2:2003 - Защитно облекло за мотористи срещу механичновъздействие. Протектори за гръб.

     EN 1938:1999 - Защита на очите. Очила замотоциклети и мотопеди.

     EN 13595 - 1:2000 - Защитно облекло за мотоциклетисти- якета, панталони, цели екипи и екипи в две части. Общи изисквания.

Стандарти за тестване на якета,панталони, екипи идруги:

     EN 13595 - 2:2002 - Защитно облекло за професионални мотоциклетисти. Якета,панталони, цели екипи, екипи в две части. Метод за изпитване за определянеустойчивостта на ударна абразия.

     EN 13595 - 3:2002 - Облекло за мотоциклетисти. Методза изпитване за определяне на якост на разрушаване.

     EN 13595 - 4:2002 - Облекло за мотористи. Метод заизпитване за определяне на устойчивостта на удар и на рязане.

Стандартите на сигурност при мото екипировката

Как се тества мото екипировката?

EN 13595 използва две нива тестовинива, при които тялото е разделено на четиризони:

     В зона 1 трябвада има протектори за удар и заедно със зона2 трябва да може да издържи 4секунди в машината за тест на износването, за да достигне до ниво на защита1 и 7 секунди, за да отговаря наниво 2

     За зона 3 санеобходими 1,8 секунди, за дадостигне до 1 ниво и 2,5 секунди, за да достигне ниво 2

      Зона 4, която се тества за вентилация и разтягащи се панели трябвада може да издържи поне 1 секунда вабразивната машина, за да достигне до 1- во ниво и 1,5 секунди, за да достигне до 2 - ро ниво на защита

И тъй като сме наясно, че всичкитези цифри могат да са доста объркващи, ето какъв е крайниятрезултат от всички тези тестове като класификация на нивото на защита на мотооблеклото:

     Класификация ААА - това е най-високото ниво назащита, което покрива всички стандарти за сигурност при мото екипировката

     Класификация АА - високо ниво на защита.Екипировката означена с АА е много подходяща за туристическа екипировка

     Класификация А - Счита се за подходяща за градскокаране

     Класификация В - Подобна е като А, но при нея несе изискват протектори

      Класификация С - Обхваща облекла като мрежести долни блузи и панталони,които предоставят защита от удар по време на езда.

Напишете коментар

Моля влезте или се регистрирайте за коментар